Bioptron 2

Lekársky prístroj BIOPTRON 2 je určený na odborné použitie profesionálnymi zdravotníkmi. Dobu každého terapeutického sedenia je možné nastaviť vopred až na 95 minút, rozdelených do minútových krokov a ovládaných zabudovaným elektronickým spínačom s mäkkým zapnutím a vypnutím. Tvar prístroja spolu so stojanom umožní nastavenie do akejkoľvek pozície, takže je možné liečiť ktorúkoľvek časť pacientovho tela. Priemer filtra prístroja BIOPTRON 2 je približne 15 cm.

Bioptron 2

Bioptron 2 je výrobok od Zepter, originálny certifikovaný kvalitný švajčiarsky výrobok.


TECHNICKÉ ÚDAJE

 Približný priemer filtra  15 cm
 Napájanie  100-240 V~, 50/60 Hz
 Spotreba  1,4 - 1,0 A
 Poistka  T2A / 250 V
 Daný výkon halogénu  90 W
 Ochranná trieda  trieda I, IP 20
 Hmotnosť bez stojanu  4,3 kg
 Teploty okolia  
 - prevádzka  +10°C až +40°C
 - skladovanie  -30°C až +45°C
 Vlnová dĺžka  480 - 3400 nm
 Stupeň polarizácie  >95% (590 - 1550 nm)
 Hustota vyvinutej energie  priem. 40 mW/cm2
 Svetelná energia za minútu  priem. 2,4 J/cm2
 Štítok označenia CE

Aplikácia terapie svetlom BIOPTRON

Terapiu svetlom BIOPTRON je potrebné vykonávať individuálne. Trvanie každého sedenia a celej liečby závisí hlavne od druhu zdravotného problému a stavu oblasti určenej na liečenie.
V závislosti na indikácii bude liečenie svetelnou terapiou BIOPTRON trvať len niekoľko minút jeden či dvakrát denne. Terapiu by ste mali vykonávať v dobe, kedy máte dostatok času uvoľniť sa a v pokoji tak využiť jej biostimulačné účinky.

1. Pred aplikáciou terapie svetlom BIOPTRON oblasť určenú na ožiarenie očistíme. Upozornenie: Pred aplikáciou je treba odstrániť všetky obväzy a ďalšie prostriedky na ošetrenie rany.

2. Uvoľnite sa a prístroj nastavte tak, aby lúče svetla dopadali priamo na liečenú oblasť. Prístroj udržiavajte v pravom uhle 90° a vo vzdialenosti približne 10 cm. So svetlom by sa nemalo v priebehu terapie hýbať. Rozsiahlejšie plochy nasviecujte postupne po menších častiach, kým nedôjde k ošetreniu celej oblasti.

3. Terapiu svetlom BIOPTRON aplikujte jeden či dvakrát denne, tj. každé ráno a/alebo večer, po dobu 4 až 10 minút, podľa pokynov lekára.

4. Rovnakým spôsobom postupujte pri ošetrovaní ďalších častí tela.

5. Po použití odpojte prístroj od zdroja elektrického prúdu!

 

Príslušenstvo

Stojany pre bioptron lampy
Stojany pre bioptron lampy
Edel Wasser
Edel Wasser
Tuttoluxo 6SB
Tuttoluxo 6SB
Masterpiece Cookware
Masterpiece Cookware
Bioptron MedAll
Bioptron MedAll
Bioptron Pro 1
Bioptron Pro 1
Bioptron Compact III
Bioptron Compact III
V prípade záujmu objednávajte na:
+421 (0) 905 290 760